статут клубу


СТАТУТ
шкільного  клубу  підприємництва «Невгамовні»
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
1.1 Клуб «Невгамовні» створено як підрозділ  шкільного  учнівського  товариства «Пошук» заснованого 12.11.2002 року. «Невгамовні» є формою позакласної роботи з учнями  «Луцької  загальноосвітньої  школи  I-II  ступенів №7 – природничий ліцей».
1.2 Адреса клубу «Невгамовні»: 43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 14, т. 24-89-91.
1.3 Клуб не є комерційною чи фінансовою організацією.
1.4 Засновником клубу є адміністрація  «Луцької  загальноосвітньої  школи  I-II  ступенів №7 – природничий ліцей».
1.5 У своїй діяльності клуб керується власним Положенням про клуб, а також даним Статутом.
1.6 Клуб підпорядковується управлінню освіти Луцької  міської ради.
2.Мета, завдання та принципи діяльності клубу
2.1 Головною метою діяльності клубу є  розвиток професійно-трудових компетентностей учнів,  самореалізація творчого потенціалу і підвищення  рівня зацікавленості учнів до вивчення  предметів;
2.2 Головними завданнями діяльності клубу є:
- інтелектуальний розвиток старшокласників;
- розвиток логічного мислення у дітей;
- формування творчого підходу у розв’язуванні проблемних задач;
- розвиток загальнолюдських моральних цінностей, творчих обдарувань;    
-створення  умов для формування професійно-трудових компетентностей.

2.3 Клуб має право:
- визначати форми морального заохочення учасників клубу;
- отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб.
2.4 Діяльність клубу базується на принципах: доступності, гуманізації, демократизації, рівності, рівності прав кожної дитини для повної реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку, гнучкості і прогностичності, єдності та наступності.
                                  3.Види діяльності клубу:
3.1 Клуб планує свою роботу самостійно. План роботи клубу затверджується директором школи.
3.2 Відповідно до плану діяльності вчителі-предметники  і члени клубу добирають матеріал до проведення засідань клубу.
3.3 Засідання  здійснюється один раз у місяць .
3.4. Вступ до клубу здійснюється на основі поданої заяви учня.
3.5 Термін роботи з 1 вересня по 1 червня, а також у літній період під час діяльності літніх профільних зборів.
                             4. Учасники клубу
- члени клубу – школярі  8-10 класів;
- вчителі-предметники ;
- керівник клубу.
5. Права та обов’язки учасників клубу:
5.1 Члени клубу мають право:
- на самостійне формування особистого складу ;
- брати участь у змаганнях всіх рівнів;
- брати участь у плануванні роботи клубу;
- брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації роботи клубу.
5.2 Члени клубу зобов’язані:
- підвищувати свій загальноосвітній рівень, вчитись оволодівати необхідними знаннями та навичками;
- дотримуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку клубу;
- бережно ставитися до громадського та державного майна;
5.3 Члени клубу можуть за власним бажанням залишити клуб.
5.4 Виключення з членів клубу здійснюється:
- за грубе порушення морально – етичних норм поведінки;
- за порушення Статуту та Положень ;
5.5 Керівник клубу несе персональну відповідальність за порушення Статуту та Положень.
                                 6. Управління клубом
6.1 Управління клубом здійснюється керівництвом школи. Безпосереднє керівництво клубу здійснює керівник клубу. Керівник клубу призначається дирекцією школи.
6.2 Громадське самоврядування здійснюється загальними зборами членів клубу, які збираються один раз на рік.


Немає коментарів:

Дописати коментар