заняття з підприємницької діяльності


Заняття шкільного клубу підприємництва
Тема: Організаційно-правові форми підприємств
Мета уроку: ознайомити учнів з основними організаційно-правовими формами підприємств(згідно законодавства України); тренувати  вміння класифікувати підприємства за різними ознаками;  розвивати вміння працювати у групах, формулювати та відстоювати власну думку;виховувати економічну культуру, толерантність та критичність.

Обладнання: комп¢ютер, педагогiчний програмний засіб  - інтегрований електронний комплекс  «Економiка, 10 клас», підручник, тексти законів України, роздатковий матеріал.

Хід заняття


І. Організаційний момент.
Вступне слово вчителя. На попередньому занятті  ми познайомилися з поняттями «підприємець», «підприємництво», основними функціями підприємницької діяльності, видами підприємництва.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.
А  з’ясувати тему сьогоднішнього заняття  я пропоную вам самостійно, виконавши завдання у групах.(Включається презентація)
Групи отримують завдання, за допомогою яких буде відкрито тему сьогоднішнього заняття.
Завдання 1. Дати визначення поняттю «підприємництво». (самостійна, ініціативна господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку, що здійснюється на власний ризик суб’єктами підприємницької діяльності.)
Завдання 2. Перерахуйте основні функції  підприємницької діяльності.
-         організаційна;
-         ресурсна;
-         стимулююча;
-         інноваційна (творча).
Завдання 3. Які види підприємницької діяльності вам відомі?
(виробнича; комерційна; фінансова; посередницька; страхова)
Завдання 4. Яким спільним економічним поняттям можна об'єднати представлені визначення:
-         технологічно відокремлена сукупність засобів виробництва і робочої сили;
-         ланка в національній або міжнародній спеціалізації, що забезпечує виробництво певних товарів та послуг;
-         економічно відокремлена господарська одиниця;
-         колектив співучасників, організований певним чином.
(Підприємство)
Завдання 5. Які основні функції підприємства вам відомі?
(виробничо-технічна; економічна; соціальна; зовнішньо-економічна)
Отже, тема сьогоднішнього заняття – «Організаційно-правові форми підприємств».
ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.
         Сьогодні ми поглибимо свої знання   про підприємства; ознайомимось з різними класифікаціями підприємств; продовжимо набувати навички роботи у групах, формулювати та відстоювати власну думку.
Ми з вами знайомились з поняттям «підприємство». Давайте пригадаємо, чи не зустрічалась нам вже класифікація підприємств?
Справді, нам знайома класифікація підприємств за  сферами діяльності: підприємства поділяються на підприємства виробничої сфери, або виробничі та підприємства невиробничої сфери -  фінансові; посередницькі та страхові.
Давайте скористаємося запропонованими газетними оголошеннями і з’ясуємо, про які підприємства за сферою діяльності йдеться в оголошеннях. (групи отримують по 2 оголошення і з’ясовують сферу діяльності підприємства)
Ще ми знаємо, що підприємства поділяються за розмірами – підприємства бувають малі, середні та великі. Можливо ви пригадаєте, які підприємства відносяться до малих? (з кількістю працюючих до 50 осіб), а великими вважаються підприємства... (з кількістю зайнятих понад 1000 чоловік). Решту підприємств можна віднести до середніх. За допомогою Господарського кодексу України з’ясуйте, які крім чисельності працюючих є обмеження у класифікації підприємств за розмірами. (в залежності від обсягу валового доходу від реалізації продукції – ст.63 п.7)
Давайте виконаємо завдання по визначенню розмірів підприємства:

Підприємство
Тип за розмірами
Туристична фірма, в якій працює 9 осіб

Швейний цех, уякому працює 58 осіб

Дитячий садочок, у якому працює 46 осіб

Завод «Новатор», на кому працює 1796 осіб

Фотостудія, у якій працює 12 працівників


А ще підприємства поділяються за формами власності. Давайте пригадаємо, що таке власність – (відносини між людьми з приводу володіння, розпоряджання та користування об’єктивами власності).  Хто може бути суб’єктом власності? (людина – фізична особа, юридична особа та держава ) А які форми власності вам відомі? (індивідуальна, колективна та державна). Користуючись  текстом Господарського кодексу  України випишіть, якими бувають підприємства за формою власності. (Діти виписують у зошит ст.63 п.1 ГКУ.)
Як поділяються підприємства за організаційно-правовими формами ми з’ясуємо за допомогою фрагмента комп’ютерної програми (дивимось фрагмент програми, записуємо у зошит визначення).
         Давайте розглянемо розподіл виробників у США за організаційно-правовими формами і проаналізуємо залежність між кількістю підприємств кожної форми та обсягом виробленої продукції. (Одноосібних підприємств – 74%, а виробляють всього 7% загального товарообігу...)Чому на вашу думку така велика кількість одноосібних володінь випускає так мало продукції? (тому що одна людина дуже мало може зробити: не у всіх галузях можуть працювати одноосібні підприємства – напр. не можуть виробляти літаки, кораблі, виконувати космічні програми, складні наукові дослідження. Тобто одноосібні володіння доречно відкривати у випадках, коли для технологічного процесу не потрібні висококваліфіковані працівники, або сам процес досить простий ). Добре. А для чого підприємства об’єднуються у товариства та корпорації? Відповісти на ці запитання ви зможете, якщоопрацюєте матеріал підручника- ст.139 – 140 і визначите переваги і недоліки різних типів підприємств.
Група 1 визначає переваги та недоліки одноосібних володінь, група 2 та 4 – партнерств, група 3 та 5 – корпорацій. (Діти працюють з підручником, заповнюють таблицю).
Давайте перевіримо, чи всі переваги інедоліки ми змогли виявити, за допомогою комп’ютерної програми. (див.слайд Переваги і недоліки підприємств)
         А зараз у запропонованих газетних оголошеннях знайдіть інформацію про одноосібні володіня партнерства та про корпорації. (діти шукають).
А зараз ми з’ясуємо, які організаціно-правові форми підприємств існують в Україні? (див.слайд Господарські товариства в Україні)
Усі діючі в Україні підприємства вносяться державним комітетом статистики у Єдиний реєстр. Перед вами дані цього реєстру на 1 січня 2007 року та 1 січня 2006 року. Проаналізуйте отримані дані і визначте, кількість підприємств та організацій якого виду значно зросла або зменшилась за останній рік? Випишіть по 5 підприємств.(діти працюють зі статистичним даними).
-    Наступне наше завдання ми проведемо у вигляді гри. Кожен з вас отримав по три кольорові картки. Синя картка означає  “Одноосібне володіння”; зелена – “Партнерство (товариство)”; червона – “Корпорація”. За допомогою інформації що містить основні ознаки певної організаційної форми бізнесу, визначити тип підприємства. (Гра розміщена на сайті  Всеукраїнської Ради з економічної освіти )
Інформація, яку зачитує вчитель:
Яку організаційну форму бізнесу це характеризує?
-        Людина є власником акцій підприємства (корпорація)
-        Власник підприємства має найбільшу ступінь свободи дій (одноосібне володіння)
-        Юрист склав угоду між 3 особами на спільне відкриття підприємства (партнерство)
-        Велика нафтопереробна компанія поєднала свій капітал з 2 нафтодобувними підприємствами (корпорація)
-        Значна концентрація грошей, матеріальних актів, людських ресурсів характерна для ... (корпорації)
-        Власник підприємства сам отримує весь прибуток (одноосібне володіння)
-        Невелике за розміром підприємство розподіляє між трьома його власниками відповідальність за прийняті управлінські та збитки (партнерство)
-        Я хочу відкрити лоток по продажу хліба. Яку організаційну форму підприємства доцільно обрати? (одноосібне володіння)

І ще невеличка розминка. Про яке підприємство йдеться у запропонованій інформації?

q  Якщо всю продукцію цієї компанії, що було вироблено більш ніж за 100 років, розлити в пляшки, які виложити в одну лінію та обвити нею навколоземну орбіту нашої планети, то вона обгорне Землю 4334 рази.  Якщо її роздати в пляшках усім мешканцям планети, кожний з нас одержав би по 767 пляшок.  Якщо нею заповнити басейн глибиною 180 сантиметрів, то його довжина дорівнювала б 33 кілометри, а ширина - майже 15 кілометрів. В такий басейн можуть одночасно увійти 512 мільйонів людей. Найбільший знак цієї компанії розміщений в чилійському місті Арика. Його встановлено на верхівці пагорба. Ширина знака - 122 метри, висота - 40 метрів. Складається він з 70 тисяч пляшок від продукції цієї компанії . В 1989 році це була перша іноземна компанія, що розмістила рекламу своєї торгівельної марки на Пушкінській площі в Москві. Дві країни, в яких найвищий відсоток споживання в світі цієї продукції на душу населення, не мають між собою абсолютно нічого спільного. Це величезна континентальна субтропічна Мексика та малесенька острівна навколополярна Ісландія.
Що це за компанія та яку продукцію вона виробляє?
(«Кока-Кола» та напій з однойменною назвою)

·        Історія життя засновника цієї компанії це яскраве, майже хрестоматійне втілення американської мрії: піднявшись з самих низів, людина стає президентом однієї з найбільших корпорацій. Він почав свій шлях учнем на заводі по виробництву локомотивів, щоб з часом посісти посаду менеджера цього заводу, ще через декілька років стать менеджером "Buick Motor", а в 1916 р. - її президентом. Він узявся за непідйомну справу - витягувати з фінансової трясовини дві дрібні автомобілебудівні компанії "Chalmers" і "Maxwell" і, добившись успіху, об'єднав їх в 1925 р. в одну. Ще через три роки (у 1928 р.) він купив фірму "Dodge Brothers Motor Car", значно збільшивши розмір корпорації. 1933 рік став роком тріумфу для великого менеджера - його компанія перший раз випередила "Ford" за об'ємом продажів. Коли він помер в 1940 році, корпорація займала в США друге місце після "General Motors", і на її частку доводилося 25% внутрішнього ринку збуту. Що це за компанія та кому вона завдячує своїм існуванням?
         ( компанія "Daimler Chrysler" створена Уолтером Крайслером)

          Перш ніж перейти до заключного етапу нашого уроку – комп’ютерного тестування, давайте узагальнимо все, про що ми дізналися на уроці. (Метод «Снігова куля»- передаємо мікрофон один одному, продовжуючи подавати інформацію)Отже, ми розглядали - ... (типи підприємств)- (підприємства поділяються  за чисельністю працюючих на великі малі та середні ) – (до малих підприємств відносяться...)- (до великих підприємств відносяться) –(досередніх підприємств відносяться)- (підприємства поділяються за формою власності на приватні, колективні та державні)- .......(за організаційно-правовими формами підприємства поділяються на..)... (в Україні підприємства поділяються на...)
         Дякую, а тепер я пропоную групам перевірити свої знання за допомогою комп’ютерного тестування.
         (Учні виконують комп’ютерне тестування у класі ІКТ. Отримані результати вносяться у листок оцінювання.)Основи підприємницької діяльності, 15 учнів, 45 хв.
Тема уроку.  Прибуток підприємства
Цілі уроку: розкрити поняття «прибуток», «рентабельність»; сприяти усвідомленню учнями суті підприємницько­го доходу в ринковій економіці;
виховувати інтерес до економічного життя, до дослідження прибутковості різних галузей господарства України; подолання чисто «споживацького» ставлення до доходів, піклування про їх доцільне використання;
розвивати вміння викорис­товувати математичні моделі під час розв'язання задач з економіки.
Обладнання:  підручник «Основи підприємницької діяльності», робочий зошит учня із курсу «Власна справа, комп’ютер.
Структура   уроку
I.Організаційний момент
           Повідомлення теми, мети уроку.
II.Мотивація  навчальної  діяльності
Фронтальне опитування.
1.   Сформулюйте «золоте правило» бізнесу.
2.   З'ясуйте, які основні питання ми будемо розгляда­ти на уроці.
III.  Актуалізація опорних знань
     Вчитель. Згадайте ключові питання теми «Доходи сімейного бюджету» та порівняйте доходи родини та доходи фірми.
IV. Вивчення нового матеріалу
Ситуаційна вирова «Витрата та прибуток фірми»
Володимир Колісник — студент економічного факуль­тету Волинського національного університету ім. Лесі Українки  — зацікавлений заробити гроші під час літніх канікул. У нього є приятель, який запропонував йому попра­цювати влітку в місцевому ресторані «Корона Вітовда» за 2 900 грн. Проте Володимир сподівається, що він змо­же заробити більше, якщо відкриє невеликий власний бізнес.
Він розмірковує над тим, щоб продавати чебуреки в центральному парку , оскільки там влітку буває досить багато відпочиваючих.
Володимир зняв 5 000 грн., які приносили доход 8 % річ­них, зі свого ощадного рахунку в банку «Приватбанку» і використав ці гроші на організацію власного бізнесу
Він сплатив 1 000 грн.  місцевим органам влади за отри­мання дозволу для встановлення кіоску на алеї для про­гулянок. Він сплатив ще 2 000 грн.  за оренду устаткуван­ня, необхідного для кіоску та приготування чебуреків. Ще 2 000 грн.  було витрачено на придбання необхідних продуктів харчування.
Протягом літа помічникам, які готували чебуреки, він сплачував 3 000 грн. Володимир приготував та реалізу­вав 10 000 чебуреків за ціною 1 грн.  за штуку.
Бухгалтер, склавши звіт про прибутки та збитки, гово­рить Володимирові, що його бізнес приніс останньому  2 000 грн.  прибутку'.
Звіт про доходи та витрати
Виручка (виторг):
10 000 штук чебуреків продано за ціною 1 грн.  за штуку  = 1 грн. ·10000 = 10000грн.
Витрати:
Плата місту за дозвіл на встановлення  кіоску        1 000 гр н.
Плата робітникам, які готують чебуреки       3 000 грн.
Плата за оренду устаткування власнику фірми     
«Все в оренду» (Мікрохвильові печі, холодиль­ники, столи, касові апарати та ін.)              2000 грн.
Плата за сировину                   2 000 грн.
Усього витрат              .           8 000 грн.
Чи правий бухгалтер?
Вчитель. Визначте бухгалтерський прибуток як різницю між ви­торгом і явними витратами:
Учень.
бухгалтерський Рr= 10080 - 8 000 =2 000 грн.
Вчитель. Визначте економічний прибуток як різницю між загальними виторгом та загальними витратами  в яких врахована альтернативна вартість, що пов'язана з усіма використаними факторами виробництва (ресурсами).
Учень. Економічний  Рr = 10 000 - (8 000+ 3 000) = 1 000 грн.
Рішення Володимира відкрити власний бізнес кошту­вало йому 1 000 грн.  (саме це й відбулося - він міг би мати наприкінці літа 3 000 грн., влаштувавшись барменом до «Корони Вітовда»,— проте він отримав лише     2 000 грн.,  які приніс йому його власний бізнес).
Вчитель. Нарешті, визначте нормальний прибуток як мінімальну суму, необхідну для того, щоб утримати підприємниць­кі здібності (ресурси) в певному виді бізнесу.
Учень. Нормальний Рr = 2 900 + 100 = 3 000 грн.
Вчитель. Нормальний прибуток, у свою чергу, дорівнює альтернативній вартості підприємницьких ресурсів.
Таким чином, Володимиру, щоб залишитися в бізнесі, необхідно було б одержувати нормальний прибуток, який дорівнював би 3 000 грн.
Нормальний прибуток є одним з видів витрат при визначенні суми загальних витрат на виробництво товарів.
Ці витрати за своєю сутністю не відрізняються від інших видів витрат. Наприклад, 3 грн.  за годину — це той мінімум, який необхідний для того, щоб утримати помічників на роботі на підприємстві, яке організував  Володимир.
Отже, нормальні прибутки є альтернативною вартістю виробництва, оскільки нижчий рівень прибутків змушує виробника шукати інше застосування залучених ресурсів.
Таким чином, нормальний прибуток — це достатньо високий прибуток для того, щоб відшкодувати виробнику як явні, так і неявні витрати (серед них вартість втрачених можливостей) на виробництво певного  товару або послуги і такий, що не призводить до виходу виробників з даного ринку.
Визначте чистий прибуток як відрахування податків від бухгалтерського прибутку.
Податки складають 20 % від економічного прибутку: 0,2 • 2 000 = 400 грн.
Чистий Рr = економічний Рr400.
У нашому випадку чистий прибуток відсутній, тобто бізнес неприбутковий.
Висновки ( роблять учні )
Слід сказати, що Володимиру краще не займатися цим бізнесом, а знайти іншу сферу, яка приносила б йому як мінімум 2 900 грн.  доходу у вигляді зарплати бармена в «Короні Вітовда», а свій капітал в 5 000 грн.  віднести до банку і отримати 8 % щорічних протягом 3-х місяців (100 грн.).
V. Закріплення вивченого матеріалу
Вчитель. Поясніть, за яких умов може збільшуватися чистий прибуток. Обчисліть всі види прибутків, ціну 1 чебурека, якщо чистий прибуток дорівнює нормальному прибутку.
VI.      Підсумки уроку
Оцінювання, рефлексія.
VII.    Домашнє завдання
Тема 14, читати та переказувати. Підготуватися до практичної роботи «Власний бізнес».
Немає коментарів:

Дописати коментар